Behålla är både det svåraste och det lönsammaste

Mer eller mindre alla har nog både fått se ett innehav gå mot noll och inte minst hört andra berätta om hur de suttit still i båten i hopp om att bolaget ska vända utvecklingen bara för att se pengarna sakta flyga sin kos. Sådana upplevelser får oss […]

Fokusering är inte riskfyllt

… om man vet vad man håller på med. Som en uppföljning av förra veckans inlägg om risk blir en diskussion om fokusering rätt naturlig. Varför inte börja med ett exempel? Tänk dig, för att göra en liknande jämförelse som i förra veckan, att du fått pengar i […]

Vad är risk?

Risk är sannolikheten för permanent förlust av satsat kapital. Men det är dessvärre inte det som lärs ut i de flesta fall. Även om risk till stor del är en filosofisk fråga eftersom den är väldigt svår att mäta så är det helt klart någonting som missuppfattas av […]