Vad kan Zordix bli?

Trogna läsare har kanske märkt att jag nån gång ibland tar position i mindre bolag. Det första jag skrev om här var onoterade Hernö Gin som jag fortfarande efter snart fyra år äger och som trevligt nog förra året ökade sin försäljning med 62 % på Systembolaget. Dessa är inga betydande innehav men det är bolag som jag tänker kan växa rejält från en låg nivå och utvecklas kursmässigt därefter.

Nästan alla dessa bolag har börjat med ett tips av någon vars omdöme jag litar på. När jag för inte så länge skrev på twitter och här om eventuella efterföljare till Embracers otroliga succé senaste åren så var det ett par duktiga investerare som tipsade om Zordix i Umeå. Detta bolag hade då gjort två större förvärv. ”Större” är kanske ett tveksamt ord i detta sammanhang men måste såklart ställas mot bolagets storlek vid tillfället. Zordix har ifrågasatts en del pga sina begränsade framgångar hittills men när jag började titta på dem och framförallt deras planer så verkade det vara ett av dessa bolag som man tycker allt bättre om ju mer man lär sig om det.

Zordix grundades 2009 av Matti Larsson som fortfarande är VD och äger en fjärdedel av aktierna men har majoriteten av rösterna genom sina A-aktier. Jag kommer inte här att gå igenom finanserna, men det har runt 80 anställda och har fokuserat på fordonsspel och liknande vilka inte har varit någon succé hittills. Man startade för ett par år sedan förläggarverksamhet där man idag har några titlar på de vanliga konsolerna och Switch. Deras förvärv hittills är Dimfrost i Norrköping som framförallt har det filmistiska spelet Bramble under utveckling samt Invictus i Ungern. Båda är små bolag. Omsättningen har som sagt varit mycket begränsad.

Det som gjorde att jag blev intresserad var att jag fick höra om den mer eller mindre totala omstöpning av bolaget som nu håller på att genomföras. Man köper som ett led i detta den franska speldistributören ”Just för Games” som sysslar huvudsakligen med att sälja ”fysiska” spelmedia som t.ex. PS4-skivor i handeln och vars omsättning har ökat med 33 % per år sedan något decennium och hade en omsättning 2020 på runt 30 MEUR och en rörelsemarginal på 13 %.

Detta är kanske inte den hetaste delen av branschen men faktum är att det fortfarande säljs en hel del fysiska spelmedia idag även om digital distribution har en stor del här precis som för andra medier. Detta gäller än mer för Frankrike än i andra länder där man fortfarande köper 55 % av spelen i butik och 69 % av spelen är på fysiskt format.

Den fysiska distributionen har idag generellt stabiliserat sig storleksmässigt på marknaden överlag efter att som bekant ha fallit i många år. En stor anledning till att Just för Games kan växa på en marknad som inte växer är att de tar marknadsandelar inom plattformar som PS4 när andra drar sig tillbaka från den fysiska distributionen för dessa.

Det viktigare syftet med förvärvet är dock att skapa en stabilitet i bolaget. Kanske inte helt olikt tanken när Embracer köpte Koch Media även om det såklart inte finns några andra likheter. Denna nya storlek och stabilitet med ett ganska stort och förhållandevis säkert kassaflöde inte bara minskar risken i bolaget allt annat lika utan skapar helt nya möjligheter att finansiera sig med obligationer eller banklån. Detta kommer naturligtvis att bli mycket betydelsefullt när bolaget fortsätter sin förvärvsresa. Det är här egentligen hela ”caset” i Zordix ligger.

En detalj med Zordix som blev lite aktuell igår när Embracer meddelade att de kommer att på ett par år gå över till IFRS är att Zordix redovisar enligt K3. Detta betyder att man har en linjär avskrivningstakt på sina förvärv på fem år. Man minskar då risken för att på sikt sitta med en av goodwill uppsvullen balansräkning med tveksam kassaflödesgenerering sett till sin storlek.

Riskerna i ett sånt här företagsbygge är uppenbara. Man måste hitta bra bolag att förvärva till rimliga priser, något som jag dock bedömer underlättas nu när man knutit till sig ny kompetens bl.a. genom nyemissionen vid förvärvet. Företagets enda större spelutveckling ”Bramble” som kommer om ungefär ett år kan såklart misslyckas med att bli det man hoppas på vilket är precis som för alla bolag men en större smäll för dem med än så länge mycket begränsad produktion.

Jag ser detta innehav som ”kvalificerad chansning”. Jag tror att de ha goda chanser att lyckas, inte minst för att de verkar i en mindre skala och kan köpa bolag som storleksmässigt inte är intressanta för betydligt större förvärvare. Enligt vad jag har hört när jag diskuterat dessa och de andra mindre uppstickarna som EG7 och M8G har en del studior och förläggare större intresse för att bli uppköpta av ett mindre bolag snarare än Embracer då man ser större uppsida på några års sikt i ett ännu mycket litet bolag om man skulle komma in som ägare genom att bli förvärvad. Jag tolkar också de olika kommentarerna hos ledningen i samband med det senaste förvärvet som att man redan detta år kommer att göra fler förvärv och nu har musklerna att göra det. Vi får se.

__________________________________________
Jag äger som sagt aktier i bolaget men det är mitt klart minsta innehav idag.

One thought on “Vad kan Zordix bli?

  1. Intressant, men jag förstår inte alls hur du nu resonerar. Spelsektorn är i stenhård global konkurrens idag. Att utveckla spel som slår kräver allt mer pengar för utveckling och maarknadsföring idag. Att då köpa aktier i ett bolag som i praktiken helt saknar framgångsrika ipn? Ett spelbolag är inte bra innan det sitter på en diversifierad portfölj av bevisade ipn. Jag tror vi framöver kommer på se fler korthus liknande SB falla i denna sektor. Detta säger jag mot bakgrund av att jag ägt aktier i sektorn längre än de flesta (sedan tiden med Dice). Mvh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *