Alltid finns det något att skriva om

Det kommer dåliga nyheter förr eller senare för alla bolag men det är en enorm skillnad mellan företag på hur stor andelen dåliga nyheter är jämfört med de goda. Jag har dock tyckt mig märka att för bolag som själva sällan eller aldrig kommer med någon dålig nyhet, exempelvis en svag rapport eller vinstvarning, så rapporteras istället ständigt mer avlägsna händelser som om dessa vore klart negativa för bolaget. Lite som om marknaden anstränger sig för att hitta i alla fall någonting som ska kompensera för det ständiga positiva nyhetsflödet.

De första fem åren jag ägde Apple, alltså 2011 till 2016 hade bolaget i princip bra framgångar. Rapporterna slog förväntningarna och i princip alla nya produkter och tjänster som lanserades, eller hade lanserats före 2011, tog marknaden med storm. Trots detta var nyhetsflödet kring bolaget väldigt varierat. Konkurrenterna överskattades generellt och framförallt Samsung troddes snart ta över smartphonetronen från Apple. Bolagets stora kinesiska framgångar ifrågasattes ständigt utifrån den påstådda risken att man inte skulle få fortsätta sälja sina produkter, eller drabbas av nya tullar och andra problem.

Detta hade förstås inte varit något konstigt om det verkligen hade legat någonting av substans bakom de återkommande ”nyheterna” men nästan alltid var det bara medialt brus. Att skriva om Apple ger ”klick” för affärspressen ganska oavsett om det finns någonting av betydelse bakom. Att ifrågasätta det mest framgångsrika bolaget ger cred till analytiker och förvaltare. Helt oavsett om det senare visar sig att oron var helt omotiverad och bolaget blir det största i världen.

Samma typ av flöde som ”drabbade” Apple finns idag runt Evolution. Trots att bolaget går från klarhet till klarhet. Den senaste gången som bolaget lämnade en svag rapport var fjärde kvartalet 2017 då stora investeringar i bygget i Georgien i kombination med en långsam start på året sänkte aktien med runt 15 % på rapportdagen.

Sedan dess, eller noga räknat 13 rapporter, har bolaget slagit alla eller i något fall nästan alla konsensusprognoser. Man har ökat omsättning och EBITDA mellan samtliga rapporterade kvartal och EBITDA-marginalen har ökat sekventiellt med bara ett undantag under perioden:

Inget stort svenskt bolag har presterat ens i närheten av denna nivå under dessa år och man har därtill framgångsrikt införlivat tre förvärv och tagit marknadsandelar från sina konkurrenter. Trots detta kommer ständigt nya ifrågasättanden. Eller snarare är det väl så att idag är EVO ett känt bolag och det drar precis som Apple trafik att skriva om bolaget. Släpps det aldrig några dåliga nyheter från bolaget så verkar ”man tager vad man haver” vara principen.

Rapporten för första kvartalet slog som bekant även de mest optimistiska förväntningarna på alla punkter men sedan har nyhetsflödet vänts mot EVO. Detta är ingenting ovanligt, men det har denna gång varit rätt extremt. Först gjorde de två grundarnas försäljning av 14 % av sitt kombinerade innehav mycket stora rubriker. Rubriker som hade kunnat förväntas om de hade sålt merparten av sina aktier men knappast för en så liten post.

Därefter kom en rapport från en blankare av Draft Kings att lyftas fram som något negativt för EVO. Detta för att de påpekade att det finns en hel del intäkter i denna bransch från oreglerade marknader, något som inte direkt var en nyhet för någon som följt med. Sedan kom G7-ländernas förslag om en global minimiskatt på företagsvinster om 15 % vilken tolkades av vissa som att EVO och andra som har sin registrering på Malta genast skulle behöva betala mer skatt. I själva verket är skatten på Malta 35 % och landets skattesystem har godkänts av både EU och OECD och initiativet handlade i själva verket om jättebolag som gömmer sina vinster i länder som Antillerna. Inte bolag som bara använder sig av de fullt tillåtna rabatter på sin skatt för att hindra dubbelbeskattning av utdelningar och liknande.

Slutligen kom beskedet att Malta ”grålistats” för att FATF inte ansåg att man uppfyllt alla ålägganden för att täppa till möjligheterna för penningtvätt genom landets finansiella system. Det fanns nästan ingen hejd på hur illa många allvarliga kommentatorer ansåg detta vara för den svenska igamingbranschen på ön och förstås EVO i synnerhet. Ironin var inte att leka med när just denna bransch hade specifikt lyfts fram i rapporten som en sektor som bidragit positivt för att stoppa just detta…

Poängen är inte att ingenting av detta kan påverka Evolution på något sätt, utan snarare att allting lyfts fram som väldigt dåliga nyheter när påverkan sannolikt uteblir i vissa och blir högst begränsad i andra fall. Skulle man lyssna på allt som skrivs skulle man aldrig våga vara med på resan för bolag som Apple och EVO.

Att nästan vilken nyhet som helst med någon koppling till bolaget lyfts fram som ett potentiellt problem är inte något nytt och det kommer såklart alltid att vara så. Tidigare missförstods EVO generellt för att marknaden inte hade lyckats ta till sig affärsmodellen eller insett hur dominant EVO var på sin marknad. Detta har idag förbättrats, man kan bolaget bättre och man har sett att konkurrenterna inte har några framgångar att tala om. Istället är det bolagets position som ett av Sveriges största bolag som spökar. Så lär det nog förbli under överskådlig tid.

One thought on “Alltid finns det något att skriva om

  1. Tack för ett återigen välskrivet blogginlägg!

    Ja, man ska inte underskatta medias jakt på klick, speciellt om bolaget ifråga är en av Stockholmsbörsens bjässar numera och ägs av mer än 80K Avanzianer. Negativa artiklar drar trafik och engagemang vilket ger annonsintäkter osv. Hade varit bra med en mer balanserad och undersökande journalistik som inte var lika ”click bait”-driven. Som till exempel att Malta blev grålistat och mer djupgående om hur det skulle påverka gambling-sektorn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *