Dunning Krugers andra sida

Dunning Kruger-fenomenet är tveklöst mest känt för att det beskriver hur personer som har låg kunskapsnivå i ett ämne i regel kraftigt överskattar sin förmåga. Detta ser vi förstås som investerare dagligen rikliga prov på. De mest extrema på Placeraforumet och Aktieraketer på Facebook, men det finns hur många som helst på Finanstwitter som sig själva uppenbarligen ovetande bjuder på underhållning genom att kommentera bolag som de inte har mer än rudimentär kunskap om.

Fenomenet har dock en annan sida som är väl värd att komma ihåg. Forskarna säger också att de som har mycket goda kunskaper i ett ämne regelmässigt överskattar andras kunskap och därmed underskattar sin egen. Som investerare kan detta ställa till det rejält för en. Inte minst om man som jag och många andra är väldigt fokuserade mot ett litet antal företag och branscher.

Problem uppstår när man har överskridit den ”normala” kunskapsnivån och har en för investerare, alltså företaget utomstående person, expertkunskaper. Om man då låter sig påverkas av personer som är på en lägre nivå som är negativa till bolaget eller branschen kan det gå illa. Med detta menar jag såklart inte att man inte ska lyssna på motsatta uppfattningar. Det är helt nödvändigt för att inte hamna i en bubbla. Vad man inte får göra är att fyllas av tvivel bara för att personer med lägre kunskap får en att tro att man har fel när man inte har det.

En personlig ögonöppnare kom när jag följde Apple väldigt intensivt i början av förra decenniet. Debatten rasade i åratal om huruvida iPhone och iPad skulle kunna stå emot konkurrensen. Det var frustrerande att höra så många negativa röster när jag själv kände mig helt säker på att Apple skulle gå segrande ur denna kamp om vinsterna i sektorn. Ibland kom jag på mig med att påverkas av att så många sade något annat än vad jag trodde. Då slog det mig att de som hade uppfattningen att iPhone och iPad hade framtiden för sig rent objektivt var de personer som hade bäst koll på företaget. Det lugnade mig rejält.

Det spelar ingen som helst roll hur starkt ”caset” är, eller hur länge och mycket kritikerna har visat sig få fel. Det kommer ändå hela tiden mer av den varan. Lyssnar man alltför mycket på dem så tappar man den edge som ens envetna arbete med att förstå bolaget har givit en.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *