EVO to the Moon…

Mycket har sagts och skrivits om Evolutions kioskvältarrapport i tisdags men det kan vara värt att titta lite närmare på vissa delar.

Den viktigaste siffran tycker jag är att ”legacy Evolution”, alltså intäktsposten ”Live” ökade med 60 % på helåret och 15 % sedan förra kvartalet. Kvartalet innan var dessa siffror 51 % resp. 14 % och dessförinnan 48 % och 9 %… Vi ser alltså en tydlig ökning av ökningstakten för en redan tidigare mycket snabbt växande höglönsam verksamhet. Detta är precis den utveckling man önskar efter att bolaget har förvärvat en rätt stor verksamhet med något lägre marginal, men framförallt mycket lägre tillväxt vid förvärvstillfället.

Den näst viktigaste siffran är EBITDA-marginalen. Kvartalet landade strax under 68 % på hela verksamheten. Detta är helt i linje med tidigare trend (nedan) men utan Netent så vore den förstås ännu högre. Detta är dessutom före den marginalförstärkning som förvärvet av BTG innebär. Hade man heller inte byggt nytt och utökat befintliga studior och nyanställt innan det egentligen blivit nödvändigt hade man såklart haft ännu högre marginal. Man har alltså en supermarginal med internationella mått trots att man förvärvat och att man tar kostnader innan man måste.

Den sista siffran datapunkten jag vill nämna är att man redan lyckats integrera och realisera skalfördelarna med förvärvet av NetEnt. Detta är minst nio månader innan man från början meddelat att man trott att man ska uppnå denna takt (10 MEUR per kvartal) i besparingar. Nästan lite overkligt. Därtill har man tidigare flaggat för betydande intäktssynergier när man nu kan sälja både ”linjerna” parallellt till de två delarnas existerande kunder, av vilka vissa inte har deras live- respektive RNG-erbjudande. Detta innebär bl.a. att EVO kan sälja in slots mot Asien betydligt bättre än NetEnt lyckats med.

Som vanligt har alla analyshus skyndat sig att höja sina rekommendationer som de bara någon vecka före rapporten höjde med i snitt runt 40 %. Många frågar sig om aktien kan fortsätta stiga men tänker nog inte på att denna fråga har ställts i flera år nu. Jag tror att vi får en fortsatt utveckling där tillväxt, marginaler och vinster över tid når nya rekord och aktien når nya nivåer som få hade vågat hoppas på. En otroligt skalbar verksamhet växer accelererande på alla marknader, inte minst i de med mest potential- Asien och Nordamerika.

Idag syns inga moln på EVO-himlen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *