Samma fast olika

Investerare har (i alla fall teoretiskt) alltid tillgång till samma information tack vare internet, lagar och regler. Detta är grunden för en väl fungerande marknad och någonting som ständigt lyfts fram i olika sammanhang. Dessvärre används detta faktum som ett argument att det om inte är omöjligt att slå marknaden, som anhängarna av Effektiva marknadsteorin (EMT) säger, så är det i varje fall svårt att ha något försprång mot andra investerare. Detta är absurt.

Det räcker med ett enkelt exempel. Säg att du och jag är lika duktiga investerare och vi har hållit på med aktier lika länge. Vi slår båda index över tid. Jag har en bred portfölj och har investerat inom ett halvdussin sektorer, framförallt inom retail, verkstad, sällanköpsvaror och dataspel medan du är hårt nischad mot olja och gruvor.

Säg att i morse kl. sju släppte bland andra Africa Oil sin rapport och vid niotiden ska vi båda vara med i Börsmorgon och föredömligt pålästa kommentera morgonens händelser. När programledaren kommer fram till Africa Oils rapport låter han mig svara först på frågan ”Vad tyckte du om rapporten…?”

Finns det någon som skulle tro att min kommentar skulle vara kvalitetsmässigt i partitet med din? Knappast. Vi har ju helt olika förutsättningar att tolka siffrorna och VD-ordet. Sannolikt skulle du vrida dig lite i stolen när du lyssnade på mina kommentarer.

Säg då i stället att vi har samma respektive inriktning som i exemplet ovan, men vi äger båda aktier i Africa Oil och det har haft problem under en tid. Vi ska inte vara med i Börsmorgon, men när börsen öppnar två timmar efter rapport så måste vi båda fatta beslut om huruvida man vill behålla aktien, minska eller öka på positionen. Vem skulle säga att vi har samma förutsättningar att fatta ett rationellt beslut, även om jag är lika bra investerare generellt och har lika lång erfarenhet?

Jag har precis som alla andra investerare läst nyheter, rapporter och intervjuer med ledningspersoner och känt att det är svårt att få en uppfattning helt enkelt för att jag inte är tillräckligt kunnig om den aktuella branschen. När jag gjorde ett par små avstickare till dataspelsbranschen för två-tre år sedan så kände jag hela tiden att även om jag satt och lyssnade på samma presentation så hade de erfarna dataspelskillarna helt andra möjligheter att ta till sig informationen och säga någonting intelligent om den vid eftersnacket.

Att som investerare begränsa sig till det man av någon anledning kan bra, tycker är intressant och har fallenhet för är inte den enda, men sannolikt den viktigaste faktorn, för att få en fördel mot marknaden och i förlängningen slå index.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *