Skillnaden mellan att tycka och veta

Det är förstås bra när människor inte drar sig från att säga vad de tycker. Lite irriterande kan det kanske bli när någon bara är intresserad av sina egna åsikter men på det hela taget är åsikts- och yttrandefriheten två av det västerländska samhällets grundpelare.

Problemet infinner sig när människor påstår saker som inte stämmer. Alltså för fram någonting felaktigt som om det vore ett faktum eller i varje fall högst sannolikt sant. Detta är mentalt ansträngande för den som har goda kunskaper i ett ämne och att påstå är något helt annat än att tycka. ”Bollen är fin” är en åsikt, ”alla bollar kan studsa” är ett påstående.

Som exempel jobbade jag på Forsmark i två år på 00-talet. Även om jag inte arbetade med själva produktionen så fick jag förstås goda kunskaper om kärnkraften och inte minst alla utstuderade system som skyddar svensk kärnkraft från risken för haveri och strålningsläckor. Jag har sedan dess mycket svårt att lyssna på kärnkraftsdebatten. Detta dels för att deltagarna i många fall inte vet vad de talar om, dels för att många, framförallt miljöpartister, helt enkelt ljuger som ett led i deras arbete att få oss att lägga ner kärnkraften.

Att jag sedan arbetade i life science-sektorn i många år, och inte minst efter covid, har gjort att jag har haft mycket svårt att lyssna på ”debatten” om vaccin. Denna förs, f.ö. precis som kärnkraftsdebatten, inte mellan människor i branschen. Bland dessa de mest kunniga personerna råder det ingen oenighet om huruvida vaccin är bland det mest fantastiska som människan har skapat och att det är självklart att man ska ta godkända vaccin mot farliga sjukdomar, framförallt under epidemier. Däremot påstås det oerhört befängda saker (vaccinet är inte godkänt/det är ett stort experiment på människor/vaccinet är inte testat/det har tagits fram för fort osv osv) även av annars vettiga personer.

Långt fler borde lära sig att alla har rätt till sin egen åsikt men inte sina egna fakta. Även om alla förstår skillnaden mellan åsikt och faktum så verkar många inte tänka på det när de uttalar sig tvärsäkert om saker som de rimligen vet att de inte har nån större koll på.

Problemet är såklart inte att jag och andra stör oss på vad som påstås om kärnkraften eller vad det nu är, utan att påståenden kan ha allvarliga negativa effekter. Att någon luras att tro att svensk kärnkraft är farlig är kanske inte så allvarligt men när flera procent av befolkningen tror att vaccin ”gör mer skada än nytta” och liknande så låter de bli att vaccinera sig och idag är det ju just de ovaccinerade som är de som ligger på sjukhus och i några fall fortfarande dör i Sverige. Jag fick t.ex. nyligen höra att en släkting vägrar vaccin för att han läst att ”fyra British Airways-piloter dött av vaccinet”. Tio sekunders sökning på nätet gav detta.

När investerare påstår helt felaktiga saker om bolag som de (förmodligen för att de missat tåget) inte tycker om så bidrar de inte till diskussionen utan förstör den. Att påstå något som de facto inte stämmer, oavsett om det är på grund av dåliga kunskaper eller för att man aktivt vill sänka aktien, är inte detsamma som att ge ett annorlunda perspektiv. Det bidrar inte till att öka kunskapen hos dem som tar del av det. Det är inte tänkvärt utan det är fel. Det sänker den generella kunskapsnivån och gör att marknaden förstår bolaget sämre.

De som påpekar att något de facto inte stämmer på twitter och andra forum är inte därför en sekt. En sekt har definitionsmässigt en felaktig syn på världen. De är snarare en renhållande effekt på debatten och de som får höra att de har fel när de har just det borde tacka för informationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *