Evolutions fjärde kvartal 2022

Det är lätt att missa skogen för alla träd när Evolution rapporterar. Men bakom alla siffror och procentsatser finns en ganska trevlig sanning. Evolution är på väg att bli det stora globala casinot. Detta är ingenting som ledningen skulle säga men det är sant ändå.

I gårdagens rapport blev jag påmind om detta när jag såg den kraftiga ökningen i personalkostnader och samtidigt den fina tillväxten i Nordamerika vars intäkter var 66 % högre än för ett år sedan. Personalkostnaderna i USA är avsevärt högre än motsvarande i Östeuropa där Evolution har sina flesta anställda. Den som tittar allt för nära på siffrorna och marginal talen kan så klart störa sig på denna utveckling men den är ofrånkomlig om EVO ska bli det stora globala casinot.


Jag tror inte att ledningen någon gång har missat att i analytikerkonferensen efter en kvartalsrapport påminna om att man driver bolaget med sikte på tillväxt och om det finns ett val mellan tillväxt och marginal så väljer man alltid tillväxt. Det är förstås precis det man gör här. Belöningen kommer senare.

De totala intäkterna ökade med 36 % mot samma kvartal för ett år sedan och med 8 % sekventiellt vilket såklart är väldigt tillfredsställande. RNG växer som tidigare ensiffrigt mot de 41 % som Live presterar men när huvudverksamheten nu är 82 % av intäkterna och stiger så minskar förstås betydelsen av detta. Om man tar hänsyn till att kvartalen har olika antal dagar så ser man mycket tydligt vilken stabil utveckling Evolution har:


Den stabila utvecklingen syns också i bolagets nya mätetal ”Game Rounds Index” som man började visa i förra kvartalet:

Marginalen var länge ett enormt fokus för marknaden, men jag tycker att man har mognat lite och insett att det är tillväxten som är nyckeln. Evolutions liveintäkters ökning på 41 % säger inte bara att man tar marknadsandelar utan att live ökar sin andel av onlinecasino på slotsens (RNG) bekostnad. EVO står och faller med sin dominans inom livecasino och huruvida EBITDA-marginalen är 68 eller 70 % har ingen betydelse alls. Sen tror jag att så länge man expanderar så kraftigt som man gör idag så kommer marginalen att pendla på dessa nivåer men med tiden så kommer den att börja stiga igen när behovet av nya studior minskar och skalfördelarna återigen kan visa sin styrka. Jag har länge trott att Evolutions EBITDA-marginal kommer att toppa över 80 % en vacker dag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *